Stinze-bloembollen brengen kleur in de Hasseler es!

 

Gemeente Hengelo / Gildebor heeft in de berm van de Hasselerbaan een paar honderd vierkante meter met bloembollen aangeplant. Het is een zogenaamde “Vlindermix”, bestaande uit zichzelf vermeerderende bloembollen (zogenaamde Stinze-bollen) aantrekkelijk voor vlinders bijen en hommels.

Begin november 2017 zijn opnieuw in een aantal bermen bloembollen aangeplant. Namelijk op drie plekken: in het gras op de hoek Bartelinkspad/Hasselerbaan (330 m2), in het gras op de hoek Deurningerstraat/Klaas de Rookstraat ter hoogte van het politiebureau (450 m2) en in het gras op de hoek van Oldenzaalsestraat/Hasselerbaan (150 m2). Het bloembollenmengsel dat is aangeplant is een zogenaamde ‘Vlindermix Hengelo’, bestaande uit zichzelf vermeerderende bloembollen (zogenaamde Stinze-bollen) die zowel aantrekkelijk zijn voor het beeld van de wijk, als voor vlinders en andere insecten.

 

Stinze    Stinze    Stinze

Stinze

Stinze

Stinze    Stinze