Welkom op de website van Stichting Wijkraad Hasseler Es

 


De Wijkraad Hasseler Es is een stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit een aantal gemotiveerde wijkbewoners. Deze bewoners zetten zich vrijwillig in om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren!

» Milieuwerkgroep loopschema
» Lees de laatste Hasseler Post online! 

 

Fotowedstrijd 2017

De nieuwe fotowedstrijd is weer van start gegaan met als thema: Het weer in de wijk.
Maak mooie foto’s van het weer in de Hasseler Es. 
Inzenden naar: fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl Zie voor verdere info de Hasseler Post

 

 

Johan Molthof ontvangt Nijverbij

Wijkdag 2016

Johan Molthof ontving op 13 februari 2017 uit handen van wethouder Claudio Bruggink een Nijverbij omdat hij zich 25 jaar actief heeft ingezet voor de wijk.

Johan is zelfs nog langer bij de Hengelose Natuur en Milieu Raad en sinds vier jaar ook bestuurslid bij Ookbions. Een welverdiende waardering voor al zijn werk.

 

 

 

 

Fontein in Buziauvijver

Fontein

 

Op zaterdag 13 mei 2017 wordt de fontein in werking gesteld in de Buziauvijver. Wethouder M. Elferink verricht deze handeling om 11.00 uur. Iedereen is welkom.

 

 

 

 

Inloopavonden voor locaties ondergrondse containers voor restafval.

Op dinsdagavond 6 juni en donderdagavond 8 juni 2017 houdt de gemeente Hengelo twee inloopavonden in Kulturhus Hasselo over de geplande locaties voor de ondergrondse containers voor restafval. Bewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging met vermelding op welke avond men welkom is. Tijdstip van 18.30 tot 21.00 uur

 

Wijkdag Hasseler Es

Op zaterdag 8 juli 2017 houdt de Activiteitencommissie Hasseler Es haar jaarlijkse Wijkdag. Er wordt een gezellige markt gehouden met streekprodukten, kunstnijverheid en oude ambachten. Voor de kinderen komen er twee supermooie hindernis- en survivalbanen. ‘s Ochtens kunnen kinderen ponyrijden en ’s middags is er een spectaculaire vogelshow. Alles vindt plaats op het plein voor Kulturhus Hasselo en op het naast gelegen sportveld van 11.00 tot 17.00 uur.


Wijkraad Fotowedstrijd 2016

Fotowedstrijd

 

Michiel Kalsbeek wint wijkraad fotowedstrijd en zilveren camera 2016.

Wijkbewoner Michiel Kalsbeek wint met zijn foto met knuffelende slakken de eerste prijs. Ruud Lagraauw de tweede prijs met zijn wegvliegende koolmees en Rinus Kostermans de welverdiende derde prijs met een prachtige foto van een libel.