Welkom op de website van Stichting Wijkraad Hasseler Es

 


De Wijkraad Hasseler Es is een stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit een aantal gemotiveerde wijkbewoners. Deze bewoners zetten zich vrijwillig in om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

» Milieuwerkgroep loopschema
» Lees de laatste Hasseler Post online!

 

Buurtbonnen:

Er kunnen geen buurtbonaanvragen meer worden ingediend voor 2017.
Er is geen buurtbonbudget 2017 voor de Hasseler Es meer beschikbaar. 

  

Ook dit jaar weer een Kerstmarkt met kerstmuziek en leuke kinderactiviteiten

kerstmarkt

De kerstmarkt in de Hasseler Es wordt dit jaar gehouden op zaterdag 9 december 2017. De markt begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Op het plein voor Kulturhus Hasselo komen de marktkramen te staan met een uitgebreid aanbod aan allerlei kerstartikelen. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, zoals gerookte vis, warme broodjes en andere heerlijkheden die met kerst te maken hebben. Voor de kinderen heeft de organisatie verschillende leuke activiteiten in petto, zoals het treintje Bello dat weer rondjes rijdt  om de vijver. Een Egerländer-orkest zorgt voor de juiste muziekstemming in kerstsfeer.

Aanmelden voor de kerstmarkt:

Er zijn nog mogelijkheden deel te nemen aan de kerstmarkt met specifieke(!) kerstartikelen. Voor aanmelden deelname of voor informatie kunt u contact opnemen met Henk de Leeuw in het kulturhus of bellen met 074-2780181.

 

Leerlingen basisscholen maken insectenkasten voor de wijk

Insectenkast

De Wijkraad Hasseler Es heeft een nieuw leerlingenproject opgezet. Het doel is om de natuur een handje te helpen zodat bijen, hommels, vlinders en andere insecten een huisje hebben om te overwinteren. De scholen uit onze wijk die meedoen zijn: De Schothorst en ’t Schöppert, De Borgh, De Bron en De Timp. Lees meer

 

 

 

Fotowedstrijd 2017

Fotoactie

De nieuwe fotowedstrijd is weer van start gegaan met als thema: Het weer in de wijk.

Maak mooie foto’s van het weer in de Hasseler Es. 

Inzenden naar: fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl Zie voor verdere info de Hasseler Post

 

 

Fontein in Buziauvijver

Fontein

Eindelijk! Een fontein in de Buziauvijver. Op zaterdag 13 mei is de fontein officieel in werking gesteld door (wijk)wethouder Marcel Elferink in aanwezigheid van omwonenden, sponsoren Fuldauerstichting, Rabofonds Centraal Twente en Welbions, gemeenteambtenaren, leveranciers en veel andere belangstellenden.